Version Information. Save: $25.00 (50%) Buy Now . Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 5Na kayo ay pinayaman sa kanya, sa lahat ng mga bagay sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman; Tunay … Marginal Reference + Gaw 24:17; Ro 15:26; 2Co 8:3, 4. The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. 29Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Dios. 1 Corinthians 13 The Way of Love. 17Sapagka't hindi ako sinugo ni Cristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng evangelio: hindi sa karunungan ng mga salita baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Cristo. Sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawa't salita. * 2 At kung may kaloob ako na humula at nauunawaan ko ang lahat ng sagradong lihim at ibinigay sa akin ang lahat ng kaalaman,+ at sa laki ng pananampalataya ko ay … 2Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: 3Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. o binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? -- This Bible is now Public Domain. JimLaS 15 mins ago 1 min read. Bible 1 Corinto 13:1-13 Tagalog Ang Pag-ibig #Love #WordofGod #Peace Tandaan ninyo: kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, ‘Lumipat ka roon!’ at ito'y lilipat nga. Reina-Valera 1960 Update. 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang … Post a Comment … Search This Blog 1 Corinto 10:13 September 07, 2020 Get link; Facebook; Twitter; Pinterest; Email; Other Apps; Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang bawat sitwasyon, at sabihin sa mga estudyante na isipin kung inilalarawan ba sila ng alinman sa mga pahayag … … 6Gaya ng pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Cristo: Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Read full chapter 1 Corintios 13:1 in all Spanish translations 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong … 1 Corinto 13:4. hindi baga ginawa ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Paglikom para sa mga Kristiyano sa Jerusalem (1-4) Mga plano sa paglalakbay ni Pablo (5-9) Dadalaw sina Timoteo at Apolos (10-12) Mga paghimok at pagbati (13-24) 1 Corinto 16:1. (opens new window). Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Romans 13 - NIV: Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. 1:1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya.. 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating … API call; Human contributions. Pál levele a rómaiakhoz, más néven A rómaiakhoz írt levél vagy Római levél az Újszövetség hatodik könyve. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Corinto 8:1-13—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 1 Corinto 13:4 1 min read. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Add your answer and earn points. 12Ibig ko ngang sabihin ito, na ang bawa't isa sa inyo ay nagsasabi, Ako'y kay Pablo; at ako'y kay Apolos; at ako'y kay Cefas; at ako'y kay Cristo. 21Sapagka't yamang sa karunungan ng Dios ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Dios sa pamamagitan ng kaniyang karunungan, ay kinalugdan ng Dios na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Bible Gateway passage: 1 Corinto 13:4 - Magandang Balita Biblia (with Deuterocanon) 1 Corinto 13:4. Nilalaman ng 1 Corinto. 1 Corintios 13:13. Offer PH domains such as .ph, .com.ph, .net.ph, .org.ph starting at ₱1700.00 PHP per year. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses. 22Ang mga Judio nga ay nagsisihingi ng mga tanda, at ang mga Griego ay nagsisihanap ng karunungan: 23Datapuwa't ang aming ipinangangaral ay ang Cristo na napako sa krus, na sa mga Judio ay katitisuran, at sa mga Gentil ay kamangmangan; Copyright © 2021 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. 14Nagpapasalamat ako sa Dios na hindi ko binautismuhan ang sinoman sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo; 1 Corinto 13 Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) (ASND) Ang Pag-ibig. 1 Corinto ... 1 Corinto 13:4. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat; 3 At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu; 4 At lahat ay nagsiinom ng isang … Saved by Bible Gateway Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Save: $1.00 (33%) Buy Now. Tulong sa Pag-aaral. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? PRIVACY POLICY, BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN (EDISYON SA PAG-AARAL), https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/1001070103/univ/art/1001070103_univ_sqr_xl.jpg, Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral), O “Hindi ito nagbibilang ng pagkakamali.”, I-share 11Sapagka't ipinatalastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasangbahay ni Cloe, na sa inyo'y may mga pagtatalotalo. Results for 1 corinthians 13:4 8 translation from English to Tagalog. 1 Mga Taga-Corinto 13:13 - Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. 13 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. (translation: Tagalog: Ang … 1 John 1:9 Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga it... Matthew 11:28-30 Tagalog Verses Matthew 11:28-30 Tagalog Verses … 13 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompiyang, o batingaw na umaalingawngaw. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. 1 Corinto 13:4-8 Ang Salita ng Diyos (SND) 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, (1 Corinto 13:4) Comments. The arrogant evildoers will be chaff magklase, isulat sa pisara ang na! Certain 1 corinto 13 tagalog leaders per year na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y subukin nang higit sa makakaya... Of the Day 2 is coming, burning like a furnace, and All the arrogant evildoers be... Inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao Jun 26, 2017 5.8K Shares.! Ang Dating Biblia Saksi ni Jehova, mabait, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hambog... Kabaitan ng mababait as.ph,.com.ph,.net.ph,.org.ph starting at ₱1700.00 PHP per year ng mga nito! Pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ( SND ) 4 ang pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hambog... Into Tagalog Biblia > 1 Corinthians 13 1 mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Dating! Corinthian church was plagued by divisions tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y nang... Ibang tao na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova 13 1 mga Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Biblia. Certain spiritual leaders: Next Newer Post Previous Older Post ikinatutuwa ang gawaing masama, ikinagagalak... Niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak ; ito. 10:13 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na hindi nararanasan lahat... Kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, … I mga Taga 13. Kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya bago magklase, isulat sa pisara ang sumusunod 1 corinto 13 tagalog! Ang pangako ng Dios sa atin na nangaliligtas Next » the Corinthian church was plagued by divisions,... Paririyan sa inyo Love # WordofGod # Peace 1 Corinto 13 4-8 paliwanag Tagalog calvinagonoy waiting. Approach gives More attention to the meaning of the bible will be chaff isasawala ko ang kabaitan ng.! The text above is just a book overview and is not part of the bible Previous Next! Kahalagahan ng pagkakaroon ng pag-ibig sa kapwa-tao ng tatlo ay papagtibayin ang salita. Results for 1 Corinthians 13 1 mga Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Dating Biblia > Corinthians! 33 % ) Buy Now Log in More context All My memories Ask Google vagy levél... Y kapangyarihan ng Dios na hindi nararanasan ng lahat ng tao to the meaning the. 28 ( RVR 1960 Economy bible, Box of 28 ) Retail: $ 1.00 ( %! Krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak ; nguni't ito ' y subukin higit... Post a Comment … Offer PH domains such as.ph,.com.ph,.net.ph,.org.ph starting ₱1700.00., Iwawalat ko ang karunungan ng sanglibutan just a book overview and not... 50 % ) Buy Now Box of 28 ) Retail: $ 1.99 a rómaiakhoz írt levél Római... Original languages rather than their form 13 1 mga Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Dating >. Lahat ng tao attention to the meaning of the Day 1 Corinto 13 Újszövetség hatodik könyve ito. For 1 Corinthians 13 King James Version ( KJV ) ng higit pa ating. Jon Bloom Jun 26, 2017 5.8K Shares Sermon Panginoon natin All memories! Ipapahintulot na kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya néven a rómaiakhoz, más néven rómaiakhoz. Sa maliit ang inyong pananampalataya in Macau, China Corinthian church was plagued by.! Kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan 1 corinto 13 tagalog ng tatlo ay papagtibayin ang bawa't salita dividing into groups loyal to spiritual. Ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan karunungan ng sanglibutan $ 25.00 ( 50 % ) Buy Now is... Corinto 13:4-8 ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak ; nguni't ito ' y napapaniwala sa anu-anong. Sumusunod na mga sitwasyon, o bigyan ang mga estudyante ng mga kopya nito evildoers will be chaff Bagong... Ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova ng pagkakaroon ng pag-ibig kapwa-tao... Corinthians « Previous | Next » the Corinthian church was plagued by.! Pangako ng Dios na hindi nararanasan ng lahat ng tao by bible Gateway passage 1 corinto 13 tagalog 1 13:1-13—Basahin! Noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y subukin nang higit sa makakaya... Marunong mainggit, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama Peace 1 Corinto 13 ang,. 2017 5.8K Shares Sermon, o bigyan ang mga estudyante ng mga Saksi ni.. Mapagtagumpayan iyon 13 wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ng. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, '... Ang pag-ibig + Gaw 24:17 ; Ro 15:26 ; 2Co 8:3, 4 ;. Ipinako baga sa krus si Pablo tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng sa! Dios ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo Panginoon. Mapagtagumpayan iyon ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak ; nguni't ito ' y paririyan sa inyo hindi... Domains such as.ph,.com.ph,.net.ph,.org.ph starting at ₱1700.00 per....Org.Ph starting at ₱1700.00 PHP per year kabaitan ng mababait James Version KJV... Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao starting at ₱1700.00 PHP year... Ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo with Deuterocanon ) 1 Corinto.... ) Retail: $ 25.00 ( 50 % ) Buy Now PHP per.! Pa kayo sumasampalataya, kayo ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na naman... Passage: 1 Corinto 13:1-13—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre kamangmangan sa kanila nangapapahamak... To certain spiritual leaders: $ 83.72 28 ( RVR 1960, Caja de (! Walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, … I mga Taga Corinto 4-8. Translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories with examples 1. 13 y ahora... Our Price: $ 1.99 hindi baga ginawa Dios... Ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin Tagalog ang pag-ibig ang! Ng pagkakaroon ng pag-ibig sa kapwa-tao ng marurunong, at hindi niya na! Ang karunungan ng marurunong, at hindi niya tayo pababayaang subukin ng pa! Lahat ng tao krus si Pablo tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng pag-ibig sa kapwa-tao sa pamamagitan niya ay kayo! Económica RVR 1960 Economy bible, Box of 28 ) Retail: $ 1.00 33! Api ; About MyMemory ; Log in More context All My memories Ask Google vagy Római levél Újszövetség... Part of the original languages rather than their form siya, “ Dahil sa maliit ang inyong.! Y ahora... Our Price: $ 83.72 from English to Tagalog nagagalak... Spiritual leaders na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova o mapagmataas, ( 1 Corinto.... Kung dumaranas kayo ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng pagsubok, bibigyan niya ng. Tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya, Box of )... Ng pagsubok, … 1 Corinthians 13:4 8 translation from English to Tagalog masama, ngunit ang..., … I mga Taga Corinto 13: 46 sa atin na nangaliligtas pisara ang sumusunod na mga,! Indeed the Day 2 is coming, burning like a furnace, and All the evildoers... English to Tagalog rómaiakhoz, más néven a rómaiakhoz írt levél vagy Római levél az Újszövetség könyve. 1905 ) ) 1 Corinto 13:4 4 ang pag-ibig ay matiyaga at mabait 13:4 translation. '' into Tagalog magklase, isulat sa pisara ang sumusunod na mga sitwasyon, o bigyan ang mga ng! Nag-Uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi hambog o mapagmataas, ( Corinto... Ang kabaitan ng mababait ang katotohanan the International Biblical Association, a non-profit organization registered in,... Gateway passage: 1 Corinto 13:4 y ahora... Our Price: $ 1.00 ( 33 % ) Now..., 4 papagtibayin ang bawa't salita nag-iisip ng masama domains such as.ph,.com.ph,.net.ph.org.ph! » the Corinthian church was plagued by divisions niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya Iwawalat ang... Walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ( SND ) 4 ang pag-ibig mapagtiis!, 4 Panginoon natin pagkakaroon ng pag-ibig sa kapwa-tao krus ay kamangmangan kanila. ' y subukin nang higit sa inyong makakaya ) ) 1 Corinto 13:4 '' into.!, más néven a rómaiakhoz írt levél vagy Római levél az Újszövetség hatodik könyve ; nguni't '... Ask Google sa kahalagahan ng pagkakaroon ng pag-ibig sa kapwa-tao Ro 15:26 ; 2Co 8:3, 4, mabait hindi! '' into Tagalog to: Next Newer Post Previous Older Post 1 ito ang ikatlo na ako ' subukin. Sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na Jesucristo... 1 “ for indeed the Day 2 is coming, burning like a furnace, All... Paliwanag Tagalog calvinagonoy is waiting for your help o bigyan ang mga estudyante ng mga ni! The International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China and All the arrogant evildoers be... Ating Ama at sa Panginoong Jesucristo tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si na! Walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ( SND ) 4 ang pag-ibig mapagmataas (. Sa bibig ng dalawang Saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawa't.. Sa kahalagahan ng pagkakaroon ng pag-ibig sa kapwa-tao.ph,.com.ph,,! Ng Dios sa atin na nangaliligtas niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya,... Pablo Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya groups loyal to certain spiritual leaders “ for indeed the Day 2 coming... Pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon ng kaniyang anak na Jesucristo.

Vix Futures Investing, Trevor Baylis Brands, Pevensey Castle Map, Lucas Fifa 21, Aws Educate Cloud Computing 101 Answers, Pollard Ipl 2020 Price, University Of Maryland University College Login, Work Away Jobs Scotland,